top of page

DUŠAN BENICKÝ
PAVEL PRIHATNÝ

KRÍŽOVÁ CESTA

Vydalo vydavateľstvo Minor v roku 2021.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Garda Pat

Formát: 160 x 190 mm

Väzba V2 so záložkami

Počet strán: 80

ISBN 978-80-89888-16-0

 

Dušan Benický, majster ľudovej umeleckej výroby, sa už niekoľko desaťročí venuje sklomaľbe a rezbárstvu. Jeho vnímavé oko a citlivá ruka podmanivo zachytáva širokú škálu náboženských a ľudových motívov.

Pavel Prihatný, kapucín. Venuje sa biblickej teológii, s osobitným dôrazom na starozákonnú
múdroslovnú literatúru.

bottom of page