top of page

LADISLAV TKÁČIK (ED.)

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA I

Vydali: Vydavateľstvo Minor v spolupráci s Filozofickou fakultou TU a Spolkom Slovákov v Poľsku v roku 2013

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Na obálke je použitý detail zvonu z chóru kapucínskeho kláštora v Pezinku, ktorým sa bratia zvolávali k modlitbe.

Písmo: Sirba Greek

Formát: 14,8 x 21 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-83-7490-708-8

 

 

Snáď pre niekoho prekvapivo môže znieť úvod autentického Františkovho „Pozdravenia čností“: „Pozdravená buď, kráľovná múdrosť, Pán ťa ochraňuj s tvojou sestrou, čistou jednoduchosťou.“ Prekvapuje nás, že kráľovnou mu nie je chudoba, ale múdrosť? Text má však zrejmú hierarchickú architektúru a významne nasvecuje neskoršie pomätenie františkánskych dejín, ktoré aj dnes vedie k nedostatočnej integrácii intelektuálnej práce do celku nášho života. — Ladislav Tkáčik, z úvodu

bottom of page