top of page

​STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA III

Vydavateľ: Vydavateľstvo Minor v roku 2017

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Sirba Greek

Formát: 14,8 x 21 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISSN 2585-8025

 

 

Ďalšie číslo ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia, jediného periodika pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy na Slovensku.

Pozrite si predhovor a obsah čísla

bottom of page