top of page

HELENA HREHOVÁ

TRANSCENDENTÁLNE HODNOTY, REFLEXIE O ZLE A DRÁME SLOBODY V RUSKEJ FILOZOFII 19. A 20. STOROČIA

Vydalo vydavateľstvo PostScriptum v roku 2020.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Ilustrácia: Marius Bauer, Moskovská katedrála sv. Bazila (1898).

Počet strán: 480

Formát: 145 x 205 mm; väzba: V8b

Tlač a väzba: Fork, Martin

ISBN 978-80-8218-010-0

 

 

„Zvolené téma není náhodné. Autorce umožňuje pojednat chronologicky i systematicky celá dvě století ruského náboženského myšlení. Je to především komplexnost, která obecně známé uchopuje z jednoho dobře definovaného zorného úhlu. Téma je pro západního čtenáře inspirující právě proto, že etické a náboženské otázky pojímané jak filosoficky tak literárně jsou nahlíženy křesťansky podobně, ale zároveň z jiného zorného úhlu než na Západě.“ – Prof. Pavel Ambros, Th.D.

bottom of page