top of page

ERIKA JURÍKOVÁ

COLUMBA LAUREATA

Vydala Filozofická fakulta TU a Spolok Slovákov v Poľsku a v roku 2014

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Papier obálky: Geltex Blanco Nieve

Písmo: Brioni Text Pro

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-83-7490-750-7

 

 

"Napriek tomu, že panegyrická spisba sa zaraďuje medzi funkčné žánre, medzi trnavskými panegyrikmi môžeme nájsť diela nadaných a invenčných autorov z cirkevného i svetského prostredia, ktoré sú výsledkom nielen premysleného systému jezuitského vzdelávania, ale zároveň dôkazom štylistickej a poetickej zručnosti trnavských panegyristov. Latinské panegyriky tvoria dôležitú súčasť novolatinskej literatúry a neexistuje žiaden dôvod pre ich podceňovanie." — Erika Juríková

bottom of page