top of page

JÁN LETZ

FILOZOFICKÉ ŠTÚDIE

I. - III.

Filozofické práce prof. Jána Letza vydáva Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Písmo: Sirba Greek

Formát: 15,5 x 23 cm, príp. väčší v prípade väzby V8

 

bottom of page