top of page

JÚLIUS RYBÁK (ED.)

MICHAIL MICHAJLOVIČ PRIŠVIN

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2018

Sadzba, akvarel a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream 90g

Písmo: Greta Text

Formát: 12,5 x 19,5 cm

Počet strán: 256

Tlač a väzba: Spolok Slovákov, Krakow

ISBN 978-80-89739-11-0

 

 

"Nikdy som si neuvedomila silu slova tak ako teraz. Slovo, ktoré zalomcuje, slovo, ktoré sa napája z hudby, slovo, ktoré má farbu, slovo, ktorému absolútne veríme — slovo, ktoré musíme vysloviť, aj keby nás ukameňovali. Sú tri veci, ktoré potrebujem ešte: samotu, prírodu a KNIHU. Tú pravú knihu. Možno Prišvin bol ten pravý! Človek pri ňom mal pocit, ako keby to všetko vedel už oddávna. A on to všetko vyslovil. Až tak, že často neviem, čo je vlastne moje, celkom moje a čo Prišvinovo." — Mária Medvecká

bottom of page