press to zoom

JANKO MIČKO

LATERNA MAGICA

Vydalo Vydavateľstvo Spolku Slovenských spisovateľov v roku 2013

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Písma: Serapion a John Jannon

Formát: 16 x 20 cm

ISBN 978-80-8061-741-7

 

 

„Kúzelná lampa Janka Mička, ktorú sa rozhodol rozsvietiť je výpoveďou o nás. O obyčajných veciach, ktoré robia obyčajní ľudia a zostávajú pritom neobyčajní. Mičkova sonda do každodennosti je správou o človeku, ktorý jej nie vždy čelí so vzpriamenou hlavou. Vďaka autorovi máme možnosť prežiť nejedno osobné Déjá vu. V tom je výnimočnosť jeho písania. Stačí si sadnúť pod lampu a nechať pôsobiť tajomstvo, ktoré z nej vychádza. Nebude nám neznáme. Mičkove príbehy sú pozvaním stretnúť seba a kus z toho, čo presahuje bytie jednotlivca. Vykročiť z prítomnosti vlastného Ja k Ty toho druhého. Práve ono ponúka obvykle dôležité odpovede, tak ako Mičkova LATERNA MAGIKA“. — brat Šavol