top of page

JOSEF PIEPER

VOĽNÝ ČAS A KULT

Vydala Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s kapucínskym vydavateľstvom Minor v roku 2017.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Obálka potiahnutá: Geltex 130 Línea Escarlata

Písmo: Nassim Latin

Formát: 12 x 20 cm; väzba: V8

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-568-0015-7

 

 

Kniha „Voľný čas a kult“ Josefa Piepera bola preložená do pätnástich jazykov a vyšla v náklade viac než milión exemplárov. Prvé vydanie bolo publikované už v roku 1948 (Kösel), no dnes je aktuálnejšie než v čase svojho vzniku. Dielo vďačí za mnohé Ernstovi Jüngerovi a jeho diagnóze sveta práce. Jünger bol pre Piepera rovnako ako pre Heideggera celý život inšpiráciou... Pieper sa kriticky stavia proti preceňovaniu aktivity ako takej, proti nadhodnocovaniu námahy a ťažkej práce, ale aj proti preceňovaniu sociálnych funkcií a vo voľnom čase vidí zdroj posvätného a teda kultúry... V 6. zväzku Pieperovho „Súborného diela“ vydavateľ Berthold Wald upozorňuje, že aj v očiach samotného Piepera mal tento spis strategický význam a že po roku 1945 patril k rozhodujúcim dielam usilujúcim sa ponúknuť odpoveď na duchovnú situáciu doby popri dielach ako „Dialektika osvietenstva“ od Horkheimera a Adorna, či prácach Guardiniho, Jaspersa, Ortegu y Gasseta a Plessnera. Preklad do slovenčiny realizoval doc. Rastislav Nemec.

bottom of page