top of page

MICHAIL M. PRIŠVIN

VALERIA D. PRIŠVINOVÁ

MY DVAJA

DENNÍK LÁSKY

Z ruštiny preložil Július Rybák.

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2013.

Grafika, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Sirba Greek

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-80-971153-2-6

 

 

"Denníky sú tými nejnespoľahlivejšími dokumentmi o nejakom človeku," — povedala. "Možno aj sú nespoľahlivé, ak hovorím v nich o nejakom inom človeku," — poznamenal som. "Ale keď ide o mňa alebo o milovaného človeka — denníky sú jedinečným dokumentom."

bottom of page