top of page

ZORA RUSINOVÁ

SÚDRUŽKA MOJA VLASŤ

VIZUÁLNA KULTÚRA OBDOBIA STALINIZMU

NA SLOVENSKU

Vydala Filozofická fakulta TU s spolupráci so Spolkom Slovákov v Poľsku v roku 2015

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Arctic Volume Ivory

Obálka potiahnutá: Geltex

Písmo: Brioni Text

Formát: 17,4 x 24,5 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

bottom of page