press to zoom
press to zoom
press to zoom

JULO RYBÁK

POSLEDNÝ ROK S PAVLOM STRAUSSOM

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2015

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Obálka matne laminovaná

Formát: 16 x 20 cm

Tlač a väzba: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-80-89739-01-1

Ide o 11 zväzok série denníkových záznamov, vzájomnej korešpondencie a spomienok medzi Julom Rybákom a Pavlom Straussom z obdobia od júna 1993 do mája 1994. Zväzok je venovaný Mons. Jozefovi Tóthovi k jeho 90-tym narodeninám. Obálka je prevedená výnimočne v červenej farbe.

 

 

„Niet hraníc medzi bytím a nebytím, lebo aj nebytie je forma bytia. Lodivod života je smrť. Pomáha nenaraziť na plytčiny.“ — Pavol Strauss