MICHAEL H. CROSBY

SOLANUS CASEY. ĎAKUJTE BOHU VOPRED

Vydáva Minor v roku 2020

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Obálka © Ladislav Tkáčik, Solanus Casey (2020), tempera, 20 x 30 cm

Preložila Ľubomíra Tomková

Väzba: V2

Formát: 130 x 200 mm

Počet strán: 272

ISBN 978-80-89888-12-2

Kniha Michaela H. Crosbyho (1940 – 2017), kapucína, ktorý bol spolupracovníkom relátora v kauze svätorečenia svojho spolubrata Solanusa Caseyho (1870 – 1957). Inšpirujúci príbeh neochvejnej viery v trvalú a láskavú Božiu prítomnosť vo svete. Najväčším darom života tohto pokorného amerického kapucína bolo milosrdenstvo, ktoré nielen charakterizovalo jeho vzťah s Bohom, ale ktorým sa vyznačovali aj jeho srdečné, starostlivé a otcovské vzťahy s ľuďmi. Solanus Casey bol blahorečený 18. novembra 2017 v Detroite delegátom pápeža Františka kardinálom Angelom Amatom.