press to zoom
press to zoom
press to zoom

VLADIMÍR SEDLÁK

MARIÁN ŠPAJDEL

SVITAJÚCE SNY

Text © Vlado Sedlák
Fotografie © Marián Špajdel

Vydala Filozofická fakulta TU v roku 2015

ISBN 978-80-8082-875-2

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Olin Regular

Písmo: Athelas

Formát: 17,5 x 17,5 cm

Tlač: Kasico, Bratislava