top of page

INGRID ŠTIBRANÁ

RODOVÁ PORTRÉTNA GALÉRIA A UMELECKÉ ZBIERKY PÁLFFYOVCOV NA ČERVENOM KAMENI

Vydala Filozofická fakulta TU a Spolok Slovákov v Poľsku a v roku 2013

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream a Arctic Volume Ivory

Písmo: Skolar Latin

Formát: 17 x 24 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-83-7490-683-8

 

 

Pálffyovci boli jedným z najvýznamnejších novovekých šľachtických rodov nielen v našej histórii, ale aj v kontexte dejín stredoeurópskej Habsburskej ríše. Hrad Červený Kameň vlastnili počas jedenástich generácií rodu, teda viac ako tri a pol storočia. Prezentovaná téma zachytáva z tohto pohľadu len krátku, sotva storočnú etapu, ale zastúpenú tromi spoločensky mimoriadne silnými generáciami rodových príslušníkov. — Hoci sa z najstarších etáp pálffyovskej portrétnej galérie zachoval len fragment toho, čo skutočne jestvovalo, možno v komplexnosti bez váhania označiť bývalé pálffyovské portréty v zbierkach Múzea Červený Kameň za najbohatšie zachovaný rodový portrétny súbor na Slovensku.

bottom of page