top of page

LADISLAV TKÁČIK (ED.)

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA II

Fotografie © Ladislav Tkáčik

Vydala Spolok Slovákov v Poľsku v roku 2016

ISBN 978-83-7490-860-3

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream 90g

Písmo: Sirba

Formát: A5

Počet strán: 198

Z obsahu: Andrej Botek · Primárna dispozícia bratislavského kláštora kapucínov do 30-tych rokov 18. storočia / Kristína Pavlovičová · Gavlovičov písací stôl ako kazateľnica / Yves Congar · Svätý František alebo absolútnosť evanjelia v kresťanstve / Ladislav Tkáčik · „Kto nájde svoj život, stratí ho...“ Náčrt fenomenológie povolania k zasväteniu / Erika Juríková · Marta Dobrotková · Historia domus ako prameň. Na príklade kroniky pezinského kapucínskeho kláštora / Ľubica Ilievová · Erika Juríková · Pôsobenie Milosrdných sestier Svätého kríža v chirurgickej operačnej sále Trnavskej nemocnice v kontexte dejín ošetrovateľstva / Viliam Ockham · Princíp biblie alebo o tom, či sú čnosti poprepájané? / Fundačná listina pezinského kapucínskeho kláštora od Juraja Selepčéniho, ostrihomského arcibiskupa, z roku 1674.

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA II · SUPPLEMENTUM

 

Krakow: Towaryszstwo Slowaków v Polsce, 2015, 36 s.

ISBN 978-83-7490-960-0.

bottom of page