BENEDIKT Z CANFIELDU

REGULA PERFECTIONIS / PRAVIDLO DOKONALOSTI

LADISLAV TKÁČIK / ERIKA JURÍKOVÁ

Vydávajú Kapucíni na Slovensku v roku 2020

ISBN 978-80-89888-09-2

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream 90g

Formát: 200 x 160 mm

Počet strán: 300

Bilingválne latinsko-slovenské vydanie významného mystického textu Regula perfectionis (1610) od kapucína Benedikta z Canfieldu so sprievodnou štúdiou, poznámkami, menným registrom a bibliografiou.