VO VARŠTAKU PRÁVE PRACUJEME AJ NA TÝCHTO KNIHÁCH ...

Pracujeme na tom a čoskoro to pôjde do tlače ...
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia VI. Bratislava: Minor, 2020.

David Torkington, Pustovník. Banská Bystrica: Rosa, 2020.

Pavel Prihatný - Marcel Perecár - Katarína Džunková, Priveľa slov. Bratislava: Minor, 2020.

Mauro Giuseppe Lepori, Šimon nazývaný Peter. Po stopách človeka, ktorý nasleduje Boha. Bratislava: Minor, 2020.

Urobili sme to a už je to v tlači ...

Michael H. Crosby, Ďakujte Bohu vopred. Život a spiritualita Solanusa Caseyho. Bratislava: Minor, 2020, 272 s., ISBN 978-80-89888-12-2

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti III (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Gelnica: G-Ateliér, 2020, 336 s., ISBN 978-80-89739-18-9

Urobili sme to a už to vyšlo ...

Dominik J. Unger, Duchovné prijímanie. Bratislava: Minor, 2020, ISBN 978-80-89888-11-5

Zora Rusinová - Ján Kralovič (eds.), Obraz / rám / priestor. Bratislava: VŠVU, 2020, 256 s., ISBN 978-80-8189-037-6

Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia V. Bratislava: Minor, 2020, 208 s.

Ladislav Tkáčik, Vojtech Rudolf Rajner, kapucín. Bratislava: Minor, 2020, 48 s., ISBN 978-80-89888-10-8

Julo Rybák, O láske. Gelnica: G-Ateliér, 2019, 272 s., ISBN 978-80-8973917-2

Helena Hrehová, Transcendentálne hodnoty..., Bratislava: PostScriptum, 2020, 480 s., ISBN 978-80-8218-010-0

Jozef Kordoš, Tyrnavia crescens. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2020, 160 s., ISBN 978-80-568-0318-9

Erika Juríková (ed.), Tyrnavia erudita II. Trnava: Mesto Trnava, 2019, 144 s., ISBN 978-80-580-1169-9

Katalin Bartha-Kovács – Róbert Karul – Andrea Tureková (eds.): Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jatepress, 2019, 296 s., ISBN 978-963-315-379-6

Pavel Prihatný - Helena Panczová: Povedz len slovo. Bratislava: Minor, 2019, 96 s., ISBN 978-80-89888-08-5

Julo Rybák: S Pavlom Straussom. Rok 1991. Gelnica: G-Ateliér, 2019, 236 s., ISBN 78-80-89739-15-8 ...