PRÁVE PRACUJEME AJ NA TÝCHTO KNIHÁCH A PROJEKTOCH ...

Pracujeme na tom
Augustine Thompson, František z Assisi. Nový životopis (prel. L. Tkáčik - P. Prihatný). Bratislava: Minor, 2022.

Adriaan T. Peperzak, Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii (prel. L. Tkáčik). Bratislava: Minor, 2022.

Cuthbert Hess, Kapucíni II (prel. L. Tkáčik). Bratislava: Minor, 2022.

Slávka Démuthová, Sebapoškodzovanie v adolescencii. Trnava: UCM, 2022.

​​​​​​Studia Capuccinorum Boziniensia VIII. (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava, Minor, 2023, ISSN 2585-8025.

Erna Putz, Franz ägersätter, mučeník. Príklad pre temné obdobia. Bratislava: Minor, 2022.

​​Misál pre františkánsku rodinu. Bratislava: Minor, 2022, ISBN 978-80-89888-19-1.

Lekcionár pre františkánsku rodinu. Bratislava: Minor, 2022, ISBN 978-80-89888-20-7.

[...........................]

​​Už to vyšlo

Andrej Démuth, Krajina prítomnosti a zabúdania. Príbeh a reflexia pustoúľanskej historickej krajiny. 2022.

David Torkington, Prorok (prel. M. Ďaďanová). Banská Bystrica: Rosa, 2022, ISBN 978-80-973043-5-5

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti 1, 2 (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89888-17-7.

Raniero Cantalamessa, František, potulný spevák Boží (prel. J. Macej). Bratislava: Minor, 2022.

​​​​​Studia Capuccinorum Boziniensia VII. (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava, Minor, 2022, ISSN 2585-8025.

Josef Pieper, O vzdelaní, otvorenosti celku a zneužívaní jazyka (prel. R. Nemec). Bratislava: Minor, 2021.

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti 1, 2 (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89888-17-7.

Mária Medvecká - Július Rybák - Pavol Strauss, Na sklonku dní (ed. Ladislav Tkáčik - Július Rybák). Gelnica, G-Ateliér, 2021, ISBN 979-80-89739-20-2.

Július Pašteka, S Pavlom Straussom 2009/2012. Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

Pavol Strauss, Sám za sebou / Za mostom času. Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-22-6.

Július Rybák, S Pavlom Straussom. 1992. Gelnica. G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-21-9.

What are we to do with our memories? Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-24-0

František Neupauer, Prijmite tento kľúč. Bratislava: 2021, ISBN 978-80-89570-32-4

Pavol Ondrík, Básne. Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-23-3

Ratio formationis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum. Bratislava: Minor, 2021, 140 s., ISBN 978-80-89888-18-4

Dušan Benický - Pavel Prihatný, Krížová cesta. Bratislava: Minor, 2021.

​​Mauro Giuseppe Lepori, Šimon nazývaný Peter. Po stopách človeka, ktorý nasleduje Boha. Bratislava: Minor, 2020.

David Torkington, Pustovník. Banská Bystrica: Rosa, 2020.

 

varstak_noznice.jpg