PRÁVE PRACUJEME AJ NA TÝCHTO KNIHÁCH A PROJEKTOCH ...

Pracujeme na tom
Mária Medvecká, Na sklonku dní (ed. Ladislav Tkáčik - Július Rybák). Gelnica, G-Ateliér, 2021.

Pavol Strauss, Sám za sebou / Za mostom času. Gelnica: G-Ateliér, 2021.

What are we to do with our memories? Gelnica: G-Ateliér, 2021.

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti I. a II. (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2021.

Studia Capuccinorum Boziniensia VII. (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava, Minor, 2022.

Ladislav Tkáčik, Samota. Filozofická štúdia. Bratislava: Minor, 2021.

Josef Pieper, O vzdelaní a múdrosti: Čo prezrádza slovo "akademický"? Zneužitie slova - zneužitie moci. Otvorenosť celku. Bratislava: Minor, 2021.

František Neupauer, Prijmite tento kľúč. Bratislava: 2021.

Pavol Ondrík, Básne. Gelnica: G-Ateliér, 2021.

​​Už to vyšlo

Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia VI. Bratislava: Minor, 2021.

Erika Juríková (ed.), Sambucus XIV. Trnava: FF TU, 2020.

Dušan Benický - Pavel Prihatný, Krížová cesta. Bratislava: Minor, 2021.

​​Mauro Giuseppe Lepori, Šimon nazývaný Peter. Po stopách človeka, ktorý nasleduje Boha. Bratislava: Minor, 2020.

David Torkington, Pustovník. Banská Bystrica: Rosa, 2020.

Ondro Tkáč, 60. Bratislava: Minor, 2020. [Audio CD / Digipack]

Marina Mesárošová, Chytená do siete času. Bratislava: Minor, 2020.

Pavel Prihatný - Marcel Perecár - Katarína Džunková, Priveľa slov. Bratislava: Minor, 2020.

Michael H. Crosby, Ďakujte Bohu vopred. Život a spiritualita Solanusa Caseyho. Bratislava: Minor, 2020, 272 s., ISBN 978-80-89888-12-2

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti III (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Gelnica: G-Ateliér, 2020, 336 s., ISBN 978-80-89739-18-9

 

varstak_noznice.jpg