top of page

PRÁVE PRACUJEME AJ NA TÝCHTO KNIHÁCH A PROJEKTOCH ...

Pracujeme na tom

Thomas Keating, Lepší podiel. Stupne kontemplatívneho života (prel. Pavel Prihatný). Bratislava: Minor, 2023.

​​​Jan van Ruysbroeck, Sedem stupňov lásky / De septem gradibus amoris libellus optimus (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2023.

Victor White, Boh a nevedomie. Bratislava: Minor, 2023.

John Sallis, Premeny. O skutočnom zmysle umenia. Bratislava: Minor, 2024.

Studia Capuccinorum Boziniensia IX. Bratislava: Minor, 2024.

Michel Henry, Barbarstvo (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2024.

Pavel Prihatný – Helena Panczová, Povedz iba slovo II. Bratislava: Minor, 2024.

Max Imdahl, Giotto. Fresky v Aréne. Ikonografia - ikonológia - ikonika. Bratislava: Minor, 2024.

John Sallis, Významy krajiny. Bratislava: Minor, 2024.

[... a všeličo iné]

varstak_noznice.jpg

Už to vyšlo

​[Novinka] Günter Figal, Zjavnosť vecí. Estetika ako fenomenológia (prel. Rastislav Nemec a Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2023.

​[Novinka] Slávka Démuthová, Atraktívna tvár a jej charakteristiky. Trnava: UCM, 2023.

​[Novinka] Paolo Merlo, Náboženstvo antického Izraela (prel. Pavel Prihatný). Bratislava: Minor, 2023.

​[Novinka] Michel Henry, Vidieť neviditeľné. O Kandinskom (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2023.

Studia Capuccinorum Boziniensia VIII. (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava, Minor, 2023, ISSN 2585-8025.

Ernst Jünger, O bolesti. Mier (prel. Rastislav Nemec). Bratislava: Minor, 2023, ISBN 978-80-89888-26-9.

Slávka Démuthová, Sebapoškodzovanie v adolescencii. Trnava: VEDA SAV, 2022, 288 s., ISBN 978-80-224-1988-8.

Erika Juríková - Jozef Kordoš (eds.), Tyrnavia erudita III / Vzdelaná Trnava 3. Trnava: FF TU, 2022, 120 s., ISBN 978-80-568-0487-2

Adriaan T. Peperzak, Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2022.

Augustine Thompson, František z Assisi. Nový kritický životopis (prel. Ladislav Tkáčik a Pavel Prihatný). Bratislava: Minor, 2022.

Misál pre františkánsku rodinu. Bratislava: Minor, 2022, ISBN 978-80-89888-19-1.

Lekcionár pre františkánsku rodinu. Bratislava: Minor, 2022, ISBN 978-80-89888-20-7.

​Erna Putz, Franz Jägersätter, mučeník. Príklad pre temné obdobia. Bratislava: Minor, 2022.

​Andrej Démuth, Krajina prítomnosti a zabúdania. Príbeh a reflexia pustoúľanskej historickej krajiny. 2022.

David Torkington, Prorok (prel. M. Ďaďanová). Banská Bystrica: Rosa, 2022, ISBN 978-80-973043-5-5

Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti 1, 2 (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89888-17-7.

Raniero Cantalamessa, František, potulný spevák Boží (prel. J. Macej). Bratislava: Minor, 2022.

​​​​​Studia Capuccinorum Boziniensia VII. (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava, Minor, 2022, ISSN 2585-8025.

​Josef Pieper, O vzdelaní, otvorenosti celku a zneužívaní jazyka (prel. R. Nemec). Bratislava: Minor, 2021.

​Benedikt z Canfieldu, Pravidlo dokonalosti 1, 2 (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2021, ISBN 978-80-89888-17-7.

Mária Medvecká - Július Rybák - Pavol Strauss, Na sklonku dní (ed. Ladislav Tkáčik - Július Rybák). Gelnica, G-Ateliér, 2021, ISBN 979-80-89739-20-2.

Július Pašteka, S Pavlom Straussom 2009/2012. Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-20-2.

Pavol Strauss, Sám za sebou / Za mostom času. Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-22-6.

Július Rybák, S Pavlom Straussom. 1992. Gelnica. G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-21-9.

What are we to do with our memories? Gelnica: G-Ateliér, 2021, ISBN 978-80-89739-24-0

bottom of page