VO VARŠTAKU PRÁVE PRACUJEME AJ NA TÝCHTO KNIHÁCH ...

1) Pre Mesto Trnava sme pripravili 2 zväzok úspešného titulu, ktorého editorom je opäť Erika Juríková: Tyrnavia erudita II. Trnava: Mesto Trnava, 2019, 144 s., ISBN 978-80-580-1169-9 (vyšlo)

2) Katalin Bartha-Kovács – Róbert Karul – Andrea Tureková (eds.): Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain. Szeged: Jatepress, 2019, 296 s., ISBN 978-963-315-379-6 (v tlači)

3) Pavel Prihatný - Helena Panczová: Povedz len slovo. Bratislava: Minor, 2019, 96 s., ISBN 978-80-89888-08-5 (vyšlo)

4) Julo Rybák: S Pavlom Straussom. Rok 1991. Gelnica: G-Ateliér, 2019, 236 s., ISBN 78-80-89739-15-8 (vyšlo)

5) Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia V. Bratislava: Minor, 2019 (vyjde 12/2019)

6) Benedikt z Canfieldu: Pravidlo dokonalosti (prel. Ladislav Tkáčik a Erika Juríková). Bratislava: Minor, 2019 (vyjde 11/2019)

7) Michael H. Crosby: Ďakujte Bohu vopred. Život a spiritualita Solanusa Caseyho. Bratislava: Minor, 2019, 240 s. (vyjde 10/2019).

8) Františkánsky rímsky misál. Bratislava: Minor, 2020 (vyjde 01/2020)

9) Františkánsky lekcionár. Bratislava: Minor, 2020 (vyjde 01/2020)

[...]