top of page

ANDREJ DÉMUTH
KRAJINA PRÍTOMNOSTI A ZABÚDANIA. PRÍBEH A REFLEXIA PUSTOÚĽANSKEJ HISTORICKEJ KRAJINY

Písať knihu o krajine, v ktorej žijeme, je trochu zvláštne a možno aj podivné. Pustoúľanská krajina nie je na prvý pohľad ničím významná ani turisticky atraktívna. Ba podľa viacerých nie je ani príťažlivá, ani pôvodná, nie je ničím zaujímavá a nemá estetickú hodnotu. Nie sú tu majestátne končiare ani veľké vodné plochy, na obzore nevidieť bralá a na nich starobylé hrady či honosné zámky s obrovskými udržiavanými záhradami. Nemôžeme sa pýšiť ani hlbokými roklinami, lesmi či aspoň malebne zvlneným toskánskym reliéfom, a ani zver v našich končinách nie je nijako výnimočná. Dokonca ani z historického hľadiska nejde o nijak osobitne významné územie, na ktorom by sa našli prevratné archeologické nálezy, odohrali rozhodujúce vojenské bitky či iné dejinotvorné udalosti, ktorými by sa zapísala do dejín či učebníc histórie. Napriek tomu písať príbeh o tejto krajine, o mieste, na ktorom žijeme, má podľa mňa význam. — A. Démuth

Vydali Schola Philosophica a Pro Fudemus v roku 2022

a vytlačil Spolok Slovákov v Poľsku.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papiere: Munken Premium Cream 1.5

Formát: 200 x 230 mm, väzba V8a

Počet strán192

ISBN 978-80-89488-19-3

bottom of page