top of page

GÜNTER FIGAL
ZJAVNOSŤ VECÍ. ESTETIKA AKO FENOMENOLÓGIA

Dielo Güntera Figala "Ercheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie", vydaného u Mohr Siebeck v roku 2010, preložili Rastislav Nemec (§1-§9) a Ladislav Tkáčik (§10-§15).

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2023

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán: 344

ISBN 978-80-89888-27-6

bottom of page