top of page

ŽILI TU S NAMI

V GELNICI

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2014

pre Spolok Leopolda Grussa

ISBN 978-80-971153-8-8

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Brioni Text Pro

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

Súčasťou projektu bola aj výstava inštalovaná

v Gelnickom mestskom múzeu a grafické spracovanie vystavených panelov.

 

 

EVA BÄCKEROVÁ
MUŽI, ŽENY A DETI

ZO SLOVENSKA

V KONCENTRAČNOM TÁBORE RAVENSBRÜCK 1942 - 1945

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2015

ISBN 978-80-89739-02-8

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Brioni Text Pro

Formát: 16 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

bottom of page