top of page

GRAFICKÝ DIZAJN

Kant píše v §15 svojej „Kritiky súdnosti“: „... to, čo je krásne, čoho posúdenie má za základ len formálnu účelnosť, t. j. účelnosť bez účelu, je úplne nezávislé na predstave dobra, pretože dobro predpokladá objektívnu účelnosť, t. j. vzťah predmetu k určitému účelu. Objektívna účelnosť je buď vonkajšia, t. j. užitočnosť, alebo vnútorná, t. j. dokonalosť predmetu. Z obidvoch predchádzajúcich rozlíšení je zrejmé, že zaľúbenie v nejakom predmete, pre ktoré ho nazývame krásnym, nemôže spočívať v predstave jeho užitočnosti, pretože by potom nebolo bezprostredným zaľúbením v predmete... Aby sme posúdili objektívnu účelnosť, vždy potrebujeme pojem účelu (ak má byť táto účelnosť nie vonkajšou, t. j. užitočnosťou, ale vnútornou) a pojem vnútorného účelu, ktorý obsahuje základ vnútornej možnosti predmetu.“

 

Kant teda tvrdí, že hľadisko užitočnosti, či účelnosti nie je jediným hľadiskom, podľa ktorého sa človek orientuje. A my tvrdíme, že človeka ako človeka môžu skutočne uspokojiť len krajne neužitočné veci. Jednou z takýchto vecí je určite kniha, a dizajn vecí, ktorým môžeme pomôcť na svet.

 

Venujeme sa hlavne kompletnej grafickej úprave kníh a tlačovín. Knihu chápeme komplexne a jej spracovanie ako službu obsahu a zmyslu, ktorému má dizajn slúžiť a nemal by sa samoúčelne presadzovať na jeho úkor. Nevenujeme sa teda separátnym návrhom obálok ani utilitárnej sadzbe textov.

bottom of page