top of page

ROMANO GUARDINI

LISTY O SEBAVZDELÁVANÍ

Vydali Kapucíni na Slovensku vo svojom vydavateľstve Minor v roku 2018.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Preklad: Doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.

Papier: Munken Print

Formát: 120 x 190 mm

Rozsah: 170 s.

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-89888-03-0

 

 

Výnimočná kniha výnimočného autora. Kniha pozostáva z „deviatich listov“ adresovaných mladým: O radosti v srdci; o pravdivosti slov; o obdarovávaní a prijímaní; o domove a pohostinnosti; o serióznosti; o modlitbe; o rytierskom mužovi; o slobode; o duši a o štáte v nás. V doslove pôvodného nemeckého vydania píše Ingeborg Klimmer: „Listy o sebavzdelávaní... aj dnes dokážu osloviť mladého človeka. Dokážu mu pomôcť, aby bol človekom a kresťanom. A aby sa stal dobrým človekom a dobrým kresťanom. Možno práve preto sú dnes tieto listy dôležité...“

Recenzia: Ladislav Tkáčik, Guardiniho listy aj dnes dokážu osloviť mladého človeka. In: Katolícke noviny 34 (2018), s. 21.

bottom of page