top of page

MICHEL HENRY
BARBARSTVO

Dielo Michela Henryho (1922 – 2002) "La barbarie", vydané Presses Universitaires de France/Humensis.

Vydá Vydavateľstvo Minor v roku 2024

a vytlačí FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

[vyjde do 10/2024]

bottom of page