top of page

MICHEL HENRY
VIDIEŤ NEVIDITEĽNÉ. O KANDINSKOM

Dielo Michela Henryho (1922 – 2002) "Voir l’invisible. Sur Kandinsky", vydaného Presses Universitaires de France/Humensis, preložil Ladislav Tkáčik.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2023

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Redakcia, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán: 184

ISBN 978-80-89888-28-3

bottom of page