top of page

HELENA HREHOVÁ

LETOKRUHY TICHA

Vydalo vydavateľstvo PostScriptum v roku 2020.

Dizajn, foto, grafika a sadzba © Ladislav Tkáčik

Formát: 140 x 200 mm; väzba: V2

Počet strán: 104

ISBN 978-80-8218-017-9

 

 

„Letokruhy ticha“ prof. Heleny Hrehovej sú tichým prevedením hodnotovým systémom pravdy, dobra, krásy, viery, nádeje, lásky, ticha, jednoduchosti, pokory, radosti, priateľstva, modlitby, blaženosti... v kontexte ich miesta v ľudskej činnosti, živote, s ich veľkým vplyvom na prítomnosť, ale aj perspektívou večnosti. Autorka na to zvolila najlepšiu metódu „ex abundatia cordis loquitur os – z plnosti srdca prehovorili ústa“ a tým jej kniha spĺňa cieľ, ktorý autorka nosí vo svojom vnútri.

Z úvodu prof. Jozefa Jaraba

bottom of page