top of page

JÁN CIKKER

LISTY MATKE

(ED. IRENA MICHALICOVÁ)

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v spolupráci s Múzeom Jána Cikkera v roku 2017.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Poťahový papier obálky: Geltex 130 Línea

Papier predsádky: Geltex 130 Línea Escarlata

Písmo: Garalda (by Typetogether)

Väzba: V8b

Formát: 17 x 20 cm

Rozsah: 516 s.

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-89739-05-9

 

 

Kniha predstavuje unikátnu zbierku listov umelca, ktoré počas obdobia 1917 –1963 písal a posielal svojej matke. Zachovaná korešpondencia je významným zdrojom hlbšieho poznania Cikkerovej tvorby, jej inšpirácie, ako aj vysvetlením viacerých udalostí súvisiacich so skladateľovým životom a odrazom širších súvislostí zachytávajúcich súdobé kultúrno-spoločenské pomery na Slovensku. Editorkou knižného vydania je Mgr. art. Irena Michalicová.

 

bottom of page