top of page

ERNST JÜNGER
O BOLESTI. MIER

Eseje Ernsta Jüngera (1922 – 2002) "Űber den Schmerz" a "Der Frieden", vydaných vydavateľstvom Klett-Cotta, preložil Rastislav Nemec.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2023

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán: 112

ISBN 978-80-89888-26-9

bottom of page