top of page

LADISLAV TKÁČIK

KAPUCÍNI NA SLOVENSKU

Vydalo kapucínske vydavateľstvo Minor v roku 2017. Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Fotografie © Ladislav Tkáčik a Archív kapucínov v Pezinku

Písmo: Nassim (by Rosetta)

Papier: Munken Lynx Rough 120g

Farebnosť: 4+4

Väzba: V4

Formát: 19 x 23 cm

Rozsah: 112 s.

Tlač: Polygrafické centrum, Bratislava

ISBN 978-80-89888-01-6

 

Vychádza pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenskej provincie menších bratov kapucínov
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dnes má slovenská provincia 67 bratov. Provincia má 7 kláštorov a domov na Slovensku a jeden na Islande. Napriek tomuto skromnému počtu bratov nám však 30. výročie zriadenia Slovenskej provincie pripomína, že aj slovenskí bratia sú súčasťou vzrušujúceho európskeho kapucínskeho príbehu, ktorý vonkoncom nemožno obmedziť na územie dnešného Slovenska či scvrknúť na posledných pár desaťročí. Slovenská provincia má bohatú históriu, ktorá chce byť učiteľkou života v prítomnosti aj v budúcnosti. Identita totiž predpokladá pamäť a „kreatívna vernosť charizme Menších bratov kapucínov vyžaduje, aby sme s láskou opatrovali a rozvíjali duchovné dedičstvo nášho bratstva“ (Konštitúcie 6, 1).

bottom of page