press to zoom

KAPUCÍNSKE VÍNA

Z KLÁŠTORNÉHO VINOHRADU V PEZINKU

ZWEIGELTREBE

DORNFELDER

RIZLING RÝNSKY

RIZLING VLAŠSKÝ

Vinohradník: Fidel Marko Pagáč

Dizajn etikiet © Ladislav Tkáčik

Tlač: Purgina, Bratislava