top of page

MARTIN KOLEJÁK

NÁČRT BIOGRAFIE PAVLA STRAUSSA

Vydáva Vydavateľstvo G-Ateliér

v spolupráci so Spolkom priateľov MUDr. Pavla Straussa v roku 2018.

Fotografie © Archív MUDr. Jozefa Straussa a archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

Grafický dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Formát: 200 x 135 mm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Krakow

Počet strán: 80

ISBN 978-80-89739-13-4

 

Vychádza ako 2. zväzok série venovanej životu a odkazu Pavla Straussa z iniciatívy Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa: 1. Tibor Žilka – Ján Gallik (editori), Pavol Strauss, prorok novej evanjelizácie; 2. Martin Koleják, Náčrt biografie Pavla Straussa; 3. Peter Fogaš, Pavol Strauss, svedok cnosti; 4. Novéna Pavla Straussa.

MUDr. Pavol Strauss (1912 – 1994) bol známym a vyhľadávaným lekárom, filozofom, prozaikom, esejistom, prekladateľom, človekom vysokej kultúry. Zanechal po sebe rozsiahly literárny a mysliteľský odkaz.

bottom of page