top of page

PAVOL KORBA

ZBERATEĽ POCITOV

Štvrtá básnická zbierka kapucína Pavla Korbu.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2015.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Brioni Text

Formát: 12,5 x 17,5 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

bottom of page