top of page

PAVOL KORBA

VÝBER

Výber z predchádzajúcich troch básnických zbierok kapucína Pavla Korbu.

Vydalo vydavateľstvo Minor v roku 2014

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: volumenózny Pamobulk

Písmo: Athelas

Formát: 12,5 x 17 cm

Tlač: Valeur, Dunajská Streda

bottom of page