top of page

ANDREJ DÉMUTH et al.

KOSTOL SV. LADISLAVA, UHORSKÉHO KRÁĽA, V PUSTÝCH ÚĽANOCH

Vydali Schola Philosophica

a Pro Fudemus v roku 2016.

Grafika, dizajn, fotografie a sadzba

© Ladislav Tkáčik.

Obálka: V8 Geltex 130 Línea Blanco Nieve 130g

Papier: Arctic Volume Ivory 115g.

Písmo: FF Dora.

Formát: 20,5 x 25 cm.

Tlač: KASICO, Bratislava.

ISBN 978-80-89488-14-8

bottom of page