top of page

VIKTOR MALINOVSKÝ, ML. -

ZUZANA MALINOVSKÁ - ŠALAMONOVÁ (EDS.)

VIKTOR MALINOVSKÝ KARIKATÚRY

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2013

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Olin Rough

Formát: 15 x 17 cm

Tlač: Kasico, Bratislava

ISBN 978-80-971153-1-9

 

 

"S otcovými karikatúrami som sa stretával od detstva. Často som bol pri tom, keď ich kreslil, často som ho videl „v akcii“, často sme ich ako členovia rodiny hodnotili... Otec kreslil odjakživa, kreslil pri každej príležitosti, od detstva si ho nepamätám ináč ako s mäkkou ceruzou, šesťbéčkou, a papierom v ruke..." — Viktor Malinovský, ml.

bottom of page