top of page

PAOLO MERLO
NÁBOŽENSTVO ANTICKÉHO IZRAELA

Dielo Paola Merla "La religione dell’antico Israele", vydaného Carocci editore, preložil Pavel Prihatný.

Pre komplexné pochopenie náboženskej skúsenosti antického Izraela, by nebol výklad opierajúci sa výlučne o Bibliu ani postačujúci, ani správny. Biblické narácie totiž sprevádza selektovanie prežitých a prerozprávaných udalostí a mnohé biblické normy boli s „prežívaným“ náboženstvom v pred-exilovom období prepojené len veľmi slabo. S ohľadom na extrémnu ťažkosť s datovaním biblických pasáží je v záujme prehĺbenia biblického svedectva nutné skúmať aj epigrafické a archeologické zdroje. Vo svetle historických a náboženských štúdií, ktoré majú čoraz väčšiu tendenciu považovať kráľovstvá Izraela a Júdu za plne začlenené do náboženského univerza reprezentovaného súdobými sýro-palestínskymi kráľovstvami (Fenícia, Aramejci, Amon, Moab a Edom), chceme vykresliť realitu antického náboženstva Izraela a Júdu ako nie celkom cudziu svojmu kultúrnemu kontextu.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2023

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Redakcia, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Formát: 135 x 205 mm, väzba V2

Počet strán: 152

ISBN 978-80-89888-29-0

bottom of page