top of page

MISÁL PRE FRANTIŠKÁNSKU RODINU
LEKCIONÁR PRE FRANTIŠKÁNSKU RODINU

Po niekoľkých rokoch príprav a vďaka spoločnej práci všetkých františkánskych reholí na Slovensku sa podarilo priviesť na svet misál a lekcionár pre františkánsku rodinu. Ide o významný liturgický medzník pre františkánsku rodinu na Slovensku, ktorý by chcel prispieť k prežívaniu jej spoločnej identity i živej a dôstojnej liturgickej účasti vo františkánskych kostoloch a kaplnkách na celom Slovensku. Do misálu bolo zaradených 104 vlastných slávností, sviatkov a spomienok.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2022

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Použité papiere: Munken Premium

Poťahové papiere obálok: Quarocassas Geltex

Formát misálu: 210 x 250 mm

Formát lekcionára: 170 x 240 mm

Knižné väzby: V8a

Počet strán misálu: 288

Počet strán lekcionára: 240

ISBN 978-80-89888-19-1

ISBN 978-80-89888-20-7

bottom of page