top of page

LADISLAV TKÁČIK

NEKROLÓG SLOVENSKEJ PROVINCIE RÁDU MENŠÍCH BRATOV KAPUCÍNOV 1674 - 2018

Vydali Kapucíni na Slovensku v roku 2018

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Písma: Sirba (by TypeTogether)

Formát: 14 x 20 cm

Počet strán: 96

ISBN 978-80-89888-04-7

Vážni záujemcovia si môžu nekrológ objednať mailom na adrese našej dielne.

Predhovor a obsah k nahliadnutiu.

 

 

bottom of page