top of page

LADISLAV TKÁČIK / ERIKA JURÍKOVÁ (EDS.)

NUNC ADBIBE PURO PECTORE VERBA

Vydala Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s občianskym združením Schola Philosophica v roku 2017.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Greta Text Pro

Formát: 17 x 20 cm; väzba: V2

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-568-0051-5

Kniha pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia. Texty venované dejinám humanitných katedier - Katedre dejín a teórie umenia, Katedre etiky a morálnej filozofie, Katedre filozofie a Katedre klasických jazykov - predchádza kritická štúdia Ladislava Tkáčika o nelichotivej situácii humanitných vied na dnešných univerzitách a v súčasnej spoločnosti.

bottom of page