top of page

PAVOL STRAUSS

MOZAIKA NÁDEJE / ECCE HOMO / TESNÁ BRÁNA

PAVOL STRAUSS

ČLOVEK PRE NIKOHO

PAVOL STRAUSS

ZÁPISKY DILETANTA / ŽIVOT JE LEN JEDEN / NEODOSLANÉ LISTY

Výber z diela Pavla Straussa vydáva vydavateľstvo G-Ateliér od roku 2017. Vznik edície z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print

Písmo: Nassim (by Rosetta)

Formát: 13 x 20 cm

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-89739-07-3

ISBN 978-80-89739-08-0

​​ISBN 978-80-89739-09-7

1. zväzok edície obsahuje tri zväzky esejí: Mozaika nádeje (1948), Ecce homo (1949) a Tesná brána (1950).

2. zväzok edície obsahuje reflexívnu autobiografiu Človek pre nikoho, ktorú Pavol Strauss napísal v roku 1989.

3. zväzok edície obsahuje tri zväzky reflexívnych esejí a aforizmov, osobitne venovaných hudbe
a vlastnému životu: Zápisky diletanta (1962 – 1965), Život je len jeden (1975) a Neodoslané listy (1983).

 

 

Najlepšie dielo nevyváži zlý život.
Život je väčší než celé dielo.
Život je najväčšie dielo.
(Pavol Strauss / 3. 7. 1950)

 

bottom of page