top of page

ADRIAAN T. PEPERZAK
MYSLENIE. OD SAMOTY K DIALÓGU A KONTEMPLÁCII

Z anglického originálu "Thinking. From Solitude to Dialogue and Contemplation", vydaného Fordham University Press v roku 2006, preložil Ladislav Tkáčik.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2022

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 140 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán: 208

ISBN 978-80-89888-24-5

bottom of page