top of page

JOSEF PIEPER
O VZDELANÍ, OTVORENOSTI CELKU A ZNEUŽÍVANÍ JAZYKA

S úvodom prof. Rastislava Nemca vydalo vydavateľstvo Minor v roku 2021.

Z nemčiny preložil Rastislav Nemec.

Redakcia, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papiere: Munken Print Cream a Guarrocasas

Formát: 110 x 190 mm; väzba: V8

Počet strán: 176

ISBN 978-80-89888-21-4

Vydanie titulu z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia

 

 

Originálne tituly preložených esejí Josefa Piepera: Was heißt akademisch. Zwei Versuche über die Chance der Universität heute a Missbrauch der Sprache – Missbrauch der Macht. © 1952, 1974 Kösel Verlag, Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München, Germany.

FPU_logo2_cierne.jpg
bottom of page