top of page

GIOVANNI POZZI

MLČANIE

Vydali Kapucíni na Slovensku v roku 2018

Dizajn, obálka a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Athelas (by TypeTogether)

Formát: 12 x 18 cm

Počet strán: 58

Väzba: V2

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-80-89888-02-3

 

 

Hoci rozsahom skromné, no myšlienkovým bohatstvom oplývajúce dielo kapucína a významného literárneho vedca Giovanniho Pozziho (1923 – 2002) „Mlčanie“, ktoré vyšlo v Miláne v roku 2002 pod názvom „Tacet“ a možno ho oprávnene považovať za jeho testament. Tichá kniha o samote a tichu, o pamäti, čítaní a počúvaní. Vychádza v slovenskom preklade kapucína Pavla Prihatného.

bottom of page