top of page

PAVEL PRIHATNÝ

MARCEL PERECÁR

KATARÍNA DŽUNKOVÁ

PRIVEĽA SLOV

Vydalo vydavateľstvo Minor v roku 2020.

Dizajn, maľba, sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Obálka potiahnutá: Geltex 130 Línea

Písmo: Athelas (TypeTogether)

Formát: 145 x 185 mm; väzba: V8a

Počet strán: 72

Tlač a väzba: Spolok Slovákov v Poľsku

ISBN 978-80-89888-14-6

 

 

Z predhovoru Pavla Prihatného: "Ľudský život, i všetka skutočnosť, do ktorej je osadený, je v prežívaní antického človeka – biblického zvlášť – úzko spojená so slovom. Tak úzko, že sa s ním stáva (takmer) totožnou. Toto prepojenie sa práve poetická forma od nepamäti usiluje zachytiť a vyjadriť i zahaliť zároveň. Aj my by sme k tomu chceli čosi pridať. A hoci sú naše poetiky odlišné, veríme, že sa v ich striedaní dá zachytiť zmysluplný obraz, že spolu komunikujú a že zarezonujú príbuzným dušiam."

bottom of page