top of page

JAN VAN RUYSBROECK
SEDEM STUPŇOV LÁSKY

V roku 2024 vydalo vydavateľstvo Minor.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papiere: Munken Print Premium a Guarrocasas

Formát: 122 x 190 mm

Počet strán: 140

Väzba: V8a

ISBN 978-80-89888-33-7

Slovenský preklad majstrovského diela
flámskeho mystika Jana van Ruysbroecka
(1293 – 1381) Vanden seven trappen (lat. De septem gradibus amoris), v ktorom autor rozoberá aktívny, vnútorný a kontemplatívny život na pozadí anjelskej hierarchie a metafory polyfónneho spevu. Napriek tomu, že ide o menšie Ruysbroeckovo dielo, obsahuje koncentrovane celú doktrínu jeho náuky a záverečné kapitoly patria k autorovým najkrajším a najvycibrenejším textom.

Slovenský preklad bol vyhotovený z latinského prekladu Vavrinca Suria, ktorý vznikal v Kolínskej kartúze od roku 1549 a v roku 1552 bol vydaný ako súčasť Ruysbroeckovho Opera Omnia. Práve tento vynikajúci a referenčný preklad sa stal základom pre preklady do viacerých národných jazykov.

bottom of page