top of page

JULO RYBÁK

O LÁSKE

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2019.

Grafika, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Papier obálky: Geltex Blanco Nieve 115 LS

Písmo: Greta Text Pro a Greta Sans

Formát: 16 x 15 cm

Väzba: V8 s razbou

Počet strán: 268

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISBN 978-80-8973917-2

 

 

Čo napokon ostane? Aká stopa? Po čom? Čo nezahladí čas? Kniha v čo najbazálnejšej podobe, bez akejkoľvek grafickej maniery. Tvar, objem, papier vydaný napospas nešetrnej ruke, nahmataná stopa, línia rukopisu...

bottom of page