top of page

JULO RYBÁK

SO ZÁPISNIKOM

VO VRECKU

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2015

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Obálka matne laminovaná

Písmo: Brioni Text

Formát: 16 x 20 cm

Tlač a väzba: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

"Sedím v húštine nad cestou. Okrem slabého súvislého bzučania hmyzu je také ticho, že jasne počuť, ako na lístie prízemnej bučiny prší z vysokých jedlí a smrekov nad ňou ihličie. To je kapitál, ktorého hodnota bude dobudúcna prudko stúpať: ticho, v ktorom počuť, ako ihlička smreka cupne na bukový list. — Krovie je síce nahrubo, huňato zasnežené, ale takým ľahkým, páperovým snehom, že konáre vôbec necítia jeho váhu a zdá sa, že ak zafúka vetrík, sneh nebude padať dolu, ale vznesie sa do povetria. Keď sa predsa sem-tam z niektorej halúzky strúsi, uloží sa absolútne nečujne na zem. Je také ticho, že si začínaš cítiť uši, ktorým čosi chýba. Intenzívny pocit prázdna v ušiach. — Zastal si v lese v absolútnom podvečernom tichu." — Július Rybák

 

Recenzia Daniela Heviera na predchádzajúci zväzok "Človek v reči".
 

bottom of page