top of page

JOHN SALLIS
PREMENY. O PRAVOM ZMYSLE UMENIA

Dielo Johna Sallisa "Transfigurements. On the True Sense of Art", vydaného v The University of Chicago Press v roku 2008, preložil Ladislav Tkáčik.

Vydá Vydavateľstvo Minor v roku 2024

a vytlačí FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán:

ISBN

bottom of page