STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL ADVISORY BOARD

Šéfredaktor / Editor-In-Chief

Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD. (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Slovensko)

 

Redakčná rada / Editorial Advisory Board

Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla (Viedenská univerzita, Viedeň, Rakúsko)
Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (Filozofická fakulta TU, Trnava, Slovensko)
Prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. (Teologická fakulta TU, Bratislava, Slovensko)
Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. (Filozofická fakulta TU, Trnava, Slovensko)
Mgr. art. Martin Timko, ArtD. (Divadelný ústav SAV, Bratislava, Slovensko)
ThLic. Miroslava Pacifika Jusková OSF (Rím, Taliansko)

Doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica, Slovensko)