top of page

OKTAVIAN SCHMUCKI

FRANTIŠEK Z ASSISI, MUŽ MODLITBY

Vydavateľ: Vydavateľstvo Minor v roku 2018

Editor, sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Maľba použitá na obálke: Giuseppe Franchi (1565 – 1628), Svätý František z Assisi
(© Veneranda Biblioteca Ambrosiana)

Papier: Munken Print Cream

Formát: 14 x 20 cm

Väzba: V2 so záložkami matne laminovaná

Počet strán: 80

ISBN 978-80-89888-05-4

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

Modlitba zohrávala v živote Františka z Assisi centrálnu úlohu a on všetkým, ktorých dodnes inšpiruje, zveruje dôrazné kontemplatívne nasmerovanie. Nechal sa inšpirovať najlepšou monasticko-eremitskou tradíciou staroveku, no poznačil ju svojou poetickou orientáciou. Napriek tomu, že dodržiaval psychologické zákony kontaktu s Bohom v modlitbe, predsa sa neviazal na dané schémy či metódy, ale zhodnocoval milosť okamihu. Jeho modlitba bola nazeraním srdca v tajomnom priestore viery, milujúcim premýšľaním nad rozlievajúcou sa Božou láskou, srdečným a dôverným rozhovorom s Bohom, ktorý je „Veľký a obdivuhodný Pán, všemohúci Boh, milosrdný Spasiteľ“ (ChB 7). Kniha „František z Assisi, muž modlitby“ švajčiarskeho kapucína Oktaviana Schmuckiho (1927 - 2018) môže byť vitálnou inšpiráciou pre františkánsky život modlitby v dnešnom svete.

bottom of page